admin

סדנת העמקה: האקומי וטיפול בהתקשרות ראשונית (P.A.T.)     עם דונה רוי LPC, CHT    מורים מלווים – ד"ר עידו סימיון וד"ר וקרן צרפתי…

סדנאות העמקה שנתית

סדנת ההעמקה במתכונת כפולה, מתקיימות שתי סדנאות במקביל: סדנה ראשונה "כשהאקומי, רייך וגרוף נפגשים" תעמיק לנקודת המפגש המיוחדת בין שיטת האקומי לעולם הפסיכולוגיה הסומטית ממוקדת הגוף…