תכנית ההכשרה הארבע שנתית לפסיכותרפיה של מכון האקומי ישראל

תכנית ההכשרה הארבע שנתית לפסיכותרפית האקומי מוכרת על ידי האיגוד הישראלי הרב תחומי לפסיכותרפיה כוללת שתי חטיבות עיקריות:

חטיבה ראשונה – השתתפות ועמידה בכל הדרישות של אחת משתי תכניות הכשרת הבסיס בפסיכותרפיה של מכון האקומי (התכנית לבעלי רקע במקצועות הטיפול או לאנשים ללא רקע מקצועי בפסיכותרפיה). הכשרות בסיס אלו אורכות שנתיים ובמהלכן נלמדים עקרונות הטיפול ומתודת גישת האקומי.

חטיבה שנייה – השתתפות בת שנתיים בתכנית הפרקטיקום, במסגרתה מתנסים בוגרי הכשרות הבסיס בטיפול, תוך ליווי הדרכה קבוצתית ופרטנית. בשנה זו יש לצבור את מכסת שעות הטיפול וההדרכה האישית והקבוצתית הנדרשת על פי תקנון האיגוד הישראלי הרב תחומי לפסיכותרפיה.

תנאים לקבלה לחטיבה השניה:

  • תואר ראשון (בכל תחום)
  • סיום בהצלחה של תכנית החטיבה הראשונה.
  • קבלת אישור של מרכז החטיבה הראשונה.
  • השלמת ארבעת הקורסים האקדמאיים הנדרשים – מבוא לפסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, פסיכולוגיה התפתחותית.

 מבנה החטיבה השניה:

מקומות הפרקטיקום שלנו:

היו הראשונים להגיב