צור קשר

למידע נוסף והרשמה לפעילויות המכון יש לפנות למכון האקומי ישראל:
טלפון: 051-2910066 מענה בימים א'-ה'  בין השעות 9:00-15:00
כתובת דוא"לoffice@hakomiisrael.com