צור קשר

למידע נוסף והרשמה לפעילויות המכון יש לפנות למכון האקומי ישראל:
טלפון: 050-652-1002
כתובת דוא"לoffice@hakomiisrael.com