צור קשר

למידע נוסף והרשמה לפעילויות המכון יש לפנות למכון האקומי ישראל:
טלפון: 054-4500-573
כתובת דוא"לoffice@hakomiisrael.com