שיטה ותהליך

DSC_1186שיטת האקומי לפסיכותרפיה חוויתית הינה שיטה אלגנטית ואפקטיבית להתפתחות, שינוי וצמיחה. היא פסיכותרפיה דינמית המבוססת על מודעות לרגע (mindfulness) ומשתמשת ברגע ההווה כנתיב ישיר, מהיר וחוויתי לחומר לא מודע. השיטה פועלת לשינוי עמוק של דפוסים, חוויות והתנהגויות ומשתמשת במגוון רחב של טכניקות בעבודה עם יחידים, זוגות, משפחות וקבוצות.

בנוסף, פסיכותרפיית האקומי משתמשת בתבונת הגוף כשער ליצירת התפתחות ברבדים עמוקים, שלעיתים אינם נגישים לשפה והבנה ורבלית. השיטה מגובה באלפי שעות של יישום קליני וכן במחקר על האפקט הנוירולוגי של תודעת מיינדפולנס ויישומו לצורך שינוי במבני עומק פסיכולוגים. יעילות השיטה מתאפיינת בחשיפת חומרים פסיכולוגים המארגנים את האישיות ויצירת חוויה טרנספורמטיבית המהווה כר לתובנות חדשות אודות המציאות. תוצאות טיפוסיות מתאפיינות בשינוי עמוק ברמה רגשית, קוגניטיבית והתנהגותית.

שלבי השיטה:

ראשיתו של התהליך בפסיכותרפיה בשיטת האקומי היא ביצירת קשר ומיכל טיפולי. אלו מעניקים בטחון, המאפשר למטופל להפנות את תשומת ליבו פנימה ולחקור חוויות פנימיות ברגע ההווה (גופניות, רגשיות, קוגניטיביות, רוחניות וכו').

הישארות במיינדפולנס עם חוויות פנימיות אלו חושפת חוט שני המוביל את התהליך לעבר חומרי הליבה הלא מודעים היוצרים אותן בצורה אוטומטית. כך נחשפות הנחות יסוד שנוצרו בעבר על העצמי, האחר והעולם: "אני לא טובה מספיק", "אי אפשר לסמוך על אנשים", "העולם הוא מקום מסוכן" וכדומה.

לאחר חשיפת הנחות יסוד אלו והעלתן למודעות המטופלת, פסיכותרפיית האקומי מציעה דרכי טרנספורמציה עמוקות להתמרת הנחות יסוד מגבילות ובעקבות כך משתנות החוויה הפנימית, תפיסת המציאות וההתנהגויות הנובעת מהן. דרכים אלו כוללות למידה והתנסויות חדשות, עבודה עם הילד הפנימי, שימוש בניסויים קטנים ועוד.

לאחר שלב הטרנספורמציה, העבודה הטיפולית מתמקדת ביצירת אינטגרציה של השינוי בחיי היום יום ובסופה של זו מוצע סיום לתהליך.

עקרונות השיטה:

בלב שיטת האקומי מצויים עקרונות יסוד המכתיבים את כל היבטי העבודה. עקרונות אלו תומכים ביכולתה של המטפלת לגשת למטופל ולתהליך הטיפולי בצניעות, באופן התומך בשלמות וכבוד הדדי. מתוך מסגרת עקרונות אלו צומחות מיומנויות קליניות והתערבויות שעוצבו בחשיבה מדויקת ויצירתית. בנוסף, מתוך עומק הקשר הטיפולי מתאפשרת גם הפנמה של עקרונות אלו בחייו של המטופל כך שביכולתם להוות מקור להכוונה פנימית מתמשכת.

העקרונות הם:

נוכחות אוהבת Loving presence
נוכחות אוהבת הנה איכות של תודעה המאופיינת בחום, תשומת לב וקבלה של האדם כפי שהוא, על כל מורכבותו וחלקיו. נוכחות אוהבת היא בסיס ליצירת מערכת יחסים בריאה ותומכת והינה מרכזית בתהליך הריפוי של פגיעות מוקדמות.

בנוסף, בהסתמכותנו על נוכחות זו נוצר מיכל טיפולי בטוח המאפשר חשיפת חומרים לא מודעים ומזמין תהליך טרנספורמטיבי.

מיינדפולנס Mindfulness

מיינדפולנס הינה מודעות לרגע ההווה אשר מאופיינת בפתיחות, סקרנות, קבלה וחוסר שיפוט. בהקשר של תהליך פסיכותרפויטי, חקירה במיינדפולנס מאפשרת חשיפה עמוקה של החוויה הפנימית על כל מרכיביה. כך, יוצרת המטופלת קשר מודע עם מחשבות, תמונות, רגשות, תחושות גוף, אנרגיה ודחפים הנוכחים ברגע. עוצמת העבודה במיינדפולנס טמונה בכך שהיא מאפשרת קשר עם מאפייני המציאות ולמעשה מעניקה אינפורמציה עמוקה על המתרחש בעולם הפנימי. בנוסף, תרגול מיינדפולנס לכשעצמו הוא בעל השפעה חיובית משמעותית על החוויה הפנימית וקשור לטיפוח איכויות של קבלה, סיפוק, שקט פנימי ושלווה.

שלמות גוף-נפש-רוח   Body-Mind-Spirit Holism

האקומי, כשיטת פסיכותרפיה ותיקה המבוססת על עבודה במיינדפולנס והתמקדות בגוף, מתייחסת לאופן בו גוף האדם משתתף בחווית החיים. תוך שימת דגש על מודעות חדה ומדויקת, אנו מזמינים ותומכים בלימוד האופנים בהם תנועה, מבע גוף, קול, מתח, דחפים וכו' משקפים היבטים פסיכולוגיים, ומאפשרים גישה ישירה ליצירת טרנספורמציה בחומרי הליבה.

אחדות Unity

עקרון האחדות מניח שכבני אדם אנו מערכות חיות ואורגניות שמשמרות שלמות אינטגרלית ומורכבות מתתי מערכות וחלקים של גוף-נפש ובמקביל משתתפות במערכות גדולות יותר של משפחות, קבוצות ותרבויות. חלקים אלו נמצאים בתהליך מתמיד של השפעה הדדית והתהוות גומלין ובמסגרת העבודה בהאקומי אנו מזמינים לחקירה הטיפולית נוכחות של חלקים שונים אלו, כמו גם את התהליכים הפסיכולוגיים שהם מניעים.

אורגניות  Organicity

אורגניות הינה הכוח האינטיליגנטי הטמון בכל מערכת חיה, המניע ויוצר תהליך של ריפוי טבעי וצמיחה. כוח זה מוצא את ביטויו לא רק בעולם הפיזי (פצע שמגליד או נבט שצומח לעץ) אלא גם בעולם הנפשי. בהינתן מיכל בטוח ועבודה במיינדפולנס, מניעה האורגניות את תהליך הריפוי הפסיכולוגי. כמטפלים אנו נשענים וסומכים על כוח זה, מוותרים על אג'נדות טיפוליות מוחלטות ועובדים בשיתוף פעולה הרמוני עם מערכת הגוף-נפש של המטופל.

אי-אלימות Non Violence

עקרון אי האלימות תומך ביצירת מרחב בטוח, שיתוף פעולה וכבוד לתהליכים פסיכולוגיים והתנהגותיים שהמטופלים פיתחו בכדי להתמודד עם החיים. המשמעות בטיפול היא שאנו קשובים לצרכי תהליך המטופל (קצב, מיקוד, עניין וכדומה), כמו גם תומכים בהגנות של מטופלים באופן שמאפשר להכיר ולהתידד אתן. גישה זו מאפשרת לנו להיחשף לתבונה שטמונה בהגנות וגם להרפותן כשאינן משרתות אותנו.

אמת Truth

עקרון האמת משקף נאמנות לטבע הדברים כפי שהם. בנוסף, העקרון מדגיש את חשיבותה של כנות בתוך התהליך הפסיכותרפויתי, כמובן כאשר היא נובעת מתוך הכרה בעקרונות האחרים (נוכחות אוהבת, אורגניות, אי אלימות).