ספרות וקישורים

 כתב עת מקצועי – פורום האקומי Hakomi Forum

פורום האקומי מתפרסם מאז 1985 וכולל בתוכו מאמרים העוסקים בפסיכותרפיה בשיטת האקומי ויישומיה השונים. Hakomi Forum

אסופת מאמרים, ספרים ומחקרים הקשורים לפסיכותרפיית האקומי

מאמרים נוספים על שיטת האקומי

…ועוד קצת